Regulamin formularza kontaktowego

Administratorem danych osobowych jest Classic Cars Technology Tomasz Dolata, adres ul. Nad Bogdanką 2, 60-862 Poznań, NIP 7831578797, REGON 368235749. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: info@cc-t.pl

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz prowadzenia dalszego kontaktu (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO))- przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci ewentualnego ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w przypadku zawarcia umowy (założenia konta w serwisie) okres przetwarzania danych w tym celu jest uzależniony od czasu posiadania konta.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Informacje o pilikach cookies znajdują się w polityce prywatności.